Staj Hareketliliği

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm üniversite öğrencilerinin Erasmus+ programına dahil bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır.

Kimler Yararlanabilir?

 • Meslek yüksek okullarında öğrenim görenler
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrenciler

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir:

 • İşletmeler
 • Eğitim Merkezleri
 • Araştırma Merkezleri
 • Diğer Kuruluşlar

Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Topluluk programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

Staj (Yerleştirme) Süresi

 • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az 2 ay en fazla 12 ay
 • Meslek Yüksek Okulu (kısa dönemli yüksek öğretim programları) öğrencileri için en az 2 ay en fazla 12 ay olabilir.

 

BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

1. Genel Not Ortalaması:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için min 2.20/4.00

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için min 2.50/4.00 olmalıdır.

2. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetine başvurabilmek için öğrencinin staj yapacağı kurumu bularak stajını onaylatmış olması gerekmektedir.

3. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler bu faaliyetten yararlanamaz. (Staj süresince bir yüksek öğrentim kurumuna öğrenci olarak kayıtlı olunması gerekir.)

4. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması fark etmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus stajından yararlanma hakkına sahiptir.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

 

ERASMUS STAJ ÖĞRENCİSİ SEÇİM SÜRECİ

Yabancı Dil Sınavı

Tüm adaylar sınav komisyonu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girerler. Öğrenci, staj yapacağı kurumun resmi iletişim diline göre stajı süresince hangi yabancı dili kullanacaksa o dilden sınava girmelidir.

Erasmus Sıralama Puanının Hesaplanması

 • Genel Not Ortalamasının % 50'si
 • Yabancı Dil Puanının % 50'si hesaplanacaktır.

ASIL ADAY BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ

 • Erasmus+ Kurum Koordinatörü, tüm başvuruları derler ve niyet/davet mektuplarının uygunluğunu kontrol eder.
 • Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Erasmus sıralama puanına göre en yüksekten en düşüğe öğrencilerin listesini hazırladıktan sonra Ulusal Ajans tarafından uygun görülmüş kontenjanlar dahilinde, Erasmus+ staj öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencileri duyurur.
 • Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden faydalanılmış olunması Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

EĞİTİM ANLAŞMASI (TRAINING AGREEMENT)

Erasmus+ Staj hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan Erasmus öğrencilerinin staj çalışmalarına ait detaylı çalışma programlarını Erasmus+ bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte hazırlamaları gerekmektedir. Çalışma programı staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Eğitim anlaşması (Training Agreement) adı verilen bu belgede çalışma programının yanısıra, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir. Zorunlu stajın olduğu bölümlerde öğrencinin Erasmus stajının, zorunlu staja sayılıp sayılmaması bölümlerin insiyatifindedir.

Erasmus Bölüm Koordinatörü, LLP/Erasmus Kurum Koordinatörü, Stajdan sorumlu yetkili ve öğrenci olmak üzere tüm taraflarca onaylanan Eğitim Anlaşmaları (Training Agreements) üç nüsha olmalıdır; bir tanesi öğrencide kalır, 1 tanesi ziyaret edeceği kuruma diğeri de Erasmus Bölüm Koordinatörü’ne verilir.

AKTS KREDİ HESAPLAMASI

Öğrencinin yurt dışında geçirilen staj süresinin kendi bölümü tarafından tam olarak ve AKTS kredileri kullanılarak Diploma Eki’ne kaydedilmek suretiyle tanınması gereklidir.

Erasmus stajı için AKTS kredisinin belirlenmesi Erasmus Bölüm Koordinatörü ve Bölüm Başkanının onayı dahilinde olmalıdır. Bilindiği üzere AKTS, harcanan toplam emeğin kredilendirilmesidir. Erasmus stajı için AKTS miktarı her staj öğrencisinin harcadığı toplam emeğe (kişisel çalışma programlarındaki toplam iş saatine) göre farklılık gösterebilir.

ERASMUS STAJ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKLARI

Erasmus+ koordinatörlüğü, Erasmus+ Staj öğrencilerini Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ile beraber Yerleştirme Sözleşmesi ve Kalite Taahhüdü hakkında bilgilendirir. Öğrenci Erasmus+ Kurum Koordinatörü ile Yerleştime Sözleşmesi imzalamalıdır. Bu sözleşmede ortaklar, yer, süre ve mali katkı konuları belirtilmelidir. Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir.

Erasmus+ Kurum Koordinatörü, tüm Erasmus-Outgoing öğrencilerinin Erasmus hibelerini hesaplar. Söz konusu hibe, öğrencinin staj yapacağı kurumda geçireceği süre üzerinden ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen “Mali destek listesi” çerçevesinde hesaplanmaktadır. koordinatörlük, tüm Erasmus-Outgoing öğrencileri için birer banka hesabı açılma sürecini takip eder ve öğrencilere hak ettikleri Erasmus staj hibesinin ödenmesini sağlar. Ödemeler, öğrenciler tüm taraflarca onaylanan Training Agreementları ve Yerleştime Sözleşmelerini merkezimize teslim ettikten sonra Rektörlük onayı ve banka havalesi yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.