Öğrenim Hareketliliği

Yüksek öğretim kurumlarındaki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Erasmus programına dahil ülkelerdeki üniversitelerde 3-12 ay arasında değişen bir zaman dilimi için (bir dönem veya iki dönem) eğitim almasını sağlayan bir programdır.

 

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİYLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 • Erasmus değişiminden yararlanmak isteyen öğrenciler resmi olarak bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorundadır.
 • Ön lisans ve Lisans ve Lisansüstü programlarında örgün öğretime kayıtlı her öğrenci programdan faydalanabilir. 
 • Yurt dışındaki öğrenim süresi üç ayın (veya bir akademik yarıyılın) altında ve 12 aydan fazla olamaz.
 • Her öğrenciye yurt dışındaki öğrenimi öncesi bir öğrenim anlaşması verilir.
 • Her öğrenci Erasmus değişim hibesi almadan önce üniversiteyle bir öğrenci sözleşmesi imzalar.
 • Her öğrenciye öğrenim dönemi başlamadan önce Erasmus Öğrenci Beyannamesi verilir.
 • Yurt dışındaki her bir eğitim döneminin sonunda misafir olunan üniversite, anlaşmaya varılan programın takip edildiğini belirten ve öğrencinin aldığı notlarını gösteren bir Transkript ve öğrencinin üniversitede misafir kaldığı süreyi teyit eden bir katılım sertifikası verir.
 • Misafir üniversite Erasmus kapsamında gelen planlanan/anlaşmaya varılan dönem için öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, öğrenci derneği ve akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda üniversitenin diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir. Bu şart hibe almayan Erasmus öğrencilerine de eşit şekilde uygulanır.
 •  

Başvuru Şartları

 • Öğrencinin akademik not ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0; lisansüstü ve doktora öğrencileri için en az 2.50/4.0 veya 70/100 olması gerekir. Bunu gösteren belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 • Öğrenciler aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir;
  Akademik başarı düzeyi: %50 Dil seviyesi %50
 • Yabancı dil sınavı

 

2021-2022 Erasmus + Dönemi Yenilenen Hibe Tutarları:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri                     Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık   Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)  
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre,Birleşik Krallık, Belçika, , Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya,       600  
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan,Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya,Litvanya, Macaristan, Makedonya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya,  Türkiye       450  

 

Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi (planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80’ine kadar olan bir miktar) verilir. İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde yer alan kesin gerçeklesme süresi dikkate alınarak yapılır. Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dısında kalınan fiili süre (Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutarlar, hibe kaynaklakatılım belgesinde yer alan süre) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan süreye hareketliliğin baslangıç ve bitis günleri de dahil edilir. Öğrenim Anlasmasında belirlenen ders programının en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmıs bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. Ancak yurtdısında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen öğrencilerin, aldıkları derslerden de başarısız olmaları dikkate alınarak, yurtdısında kaldıkları süre için hesap edilen toplam hibelerinin % 20’si kesinlikle ödenmez.