Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus+ programı nedir?

Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır

Programın Amacı nedir?

Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunun ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus+ programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus+ eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yükseköğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışında ne kadar kalabilirim?


Erasmus programında öğrenci öğrenim hareketliliği süresi 3-12 ay arasında değişmektedir


Erasmus Programına kimler başvurabilir?


1. Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

2. Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.

3. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.

4. Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 olmalıdır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.

5. Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için Akademik başarı puanının %50’si, Yabancı Dil Sınav Sonucunun %50’si alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.

6. Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir.

7. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda değildir. Ancak, öğrencisi olunan ve misafir olunacak kurumların AB Ofisleri öğrencilere nerede kalınabileceği konusunda bilgi vererek, varsa tecrübelerini paylaşabilirler. Konaklama konusunda gerekli bilgilere gideceğiniz kurumun web sayfası yada bizzat karşı kurumla iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.


 
 

 Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?


Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.
 

 Erasmus Programı'na kabul edilirsem, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığım kredi kesilir mi?


Hayır krediniz kesilmez. Erasmus+ programından yararlanan öğrencilerin başka kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez.
 

 Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus Hibesini alacağım?


Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrencinin gitmesi öngörülen süreye göre hesaplanan toplam hibenin 135 günü aşması takdirde sadece 135 günün %80’i oranında - Ulusal Ajans tarafından üniversite hesabına geçirildikten sonra -  ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit ise, öğrenim dönemi sonunda “katılım sertifikası”nda yer alan ve pasaport giriş-çıkış tarihleri kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak  Hibe Sözleşmesinde yer yapılır. Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.
 
 
Vize için ne kadar zaman önce başvurmam gerekiyor?


Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu veya büyükelçiliğini arayınız. Bazı ülkelerde vizenin verilmesi 3 aya kadar çıkabilmektedir.
 

Gittiğim üniversite bana kalacak yer bulmak zorunda mıdır?


Gittiğiniz üniversite kalacak yer bulmak zorunda değildir ama genelde Erasmus öğrencilerinin kalacak yerle ilgili  sorunlarına çözüm getirilmektedir ve çoğu üniversite öğrenim döneminiz başlamadan önce bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmektedir.


 

 Erasmus öğrencisi seçildikten sonra ne zaman Erasmus faaliyeti kapsamında geçirdiğim sürenin tamamı için hibe alabilirmiyim?


Hayır Üniversite Yönetim Kurulu kararı gereği erasmus kapsamında öğrenime katılan katılımcılara 1 dönem için azami 5 ay (150 gün) hibe tahsisatı yapılmaktadır.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) nedir?


Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır.
Çevrimiçi Dil Desteği, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce, İsveççe, Bulgarca, Fince, Hırvatça, Macarca, Romence ve Slovakça dillerinde sunulmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir. Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz.
Çevrimiçi dil desteği, öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavları ve isteğe bağlı çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir:

 Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sınavları nelerdir?


Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, OLS sistemi üzerinden sınav olurlar. Sınav, öğrencinin gittiği kurumda öğrenim/staj faaliyetini gerçekleştireceği dilde yapılır. Birden fazla sayıda faaliyet gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetler birbirini takip etse dahi, her faaliyet için ayrıca OLS sınavı alırlar.

.
 Erasmus öğrencisi olarak gittiğim üniversitede Oryantasyon programına katılacak mıyım?


Evet. Neredeyse her üniversite gelen Erasmus öğrencilerine Oryantasyon programı hazırlamaktadır. Oryantasyon programı sizin, o üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgi almanıza ve ortama adapte olmanıza yardımcı olur.
 

Öğrenim Anlaşması tamamlandıktan sonra alacağım derslerde yurtdışına gitmeden ya da gittikten sonra değişiklik yapabilir miyim?


Evet. Orijinal Learning Agreement’ınız fakülteniz tarafından onaylandıktan hemen sonra, e-petition üzerinde “Exchange Add-drop” seçeneği görünecektir. Exchange Add-drop üzerinden ders değişikliklerinizi yapabilirsiniz.
 

Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile, benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?


Evet. Örneğin, laboratuar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.
 

 Ne kadar Erasmus Hibesi alabilirim?


Misafir olacağınız üniversitede alacağınız aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye değişmektedir, fakat bu miktar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olmayabilir. 2014-2020 Dönemi için belirlenen hibe miktarları ülkelere göre 300 ile 600 Euro arasında değişmektedir.

 

Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi

Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. Bir durumun mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı Ulusal Ajans ile yapılan görüşmeler sonrasında kesinleşir.

Erasmus Yoğun Dil Kursu (EYDK) nedir ve bu kursa başvurduğumda hibe alabilir miyim?


Evet hibe alabilirsin. EYDK, daha az kullanılan Avrupa Dilleri’nin (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca dışında) yaygınlaştırılması amacıyla, Erasmus öğrenci/öğretim elemanlarının gittikleri ülkede düzenlenen ve Erasmus öğrenci/öğretim elemanlarına yönelik dil kurslarıdır. Bu kurslara başvuru  Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu kurs Erasmus+ ile birlikte kaldırılmıştır.
 

Erasmus Yoğun Dil Kursu’na katılım için herhangi bir ücret ödemem gerekir mi?


Hayır. EYDK’ya katılım için Erasmus öğrenci/öğretim elamanları herhangi bir ücret ödemezler. Ancak, kurs sırasında gerçekleştirilecek gezi ve benzeri tercihe bağlı ekstra faaliyetler için ücret ödemeniz istenebilir. Bu kurs Erasmus+ ile birlikte kaldırılmıştır.
 

 Gittiğim okulda alacağım derslerin burada karşılığı olmalı mı? Kaç ders  almalıyım?


Evet. Her aldığınız dersin burada mutlaka karşılığı olmalı ve gitmeden önce Öğrenim Anlaşması’nda (Learning Agreement) belirtilen derslerin üniversitemiz dersleriyle eşleştirilmesi yapılmalıdır. Alacağınız ECTS kredisi miktarı, bir dönem için en az 30 olmalı. Bunun kaç derse karşılık geleceği her partner üniversitede farklı olabilir.