İletişim


Erasmus Kurum Koordinatörü                                    Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı             İdari Personel

Doç.Dr. Mehmet ÖZALP                                               Dr.Öğr.Üyesi Hakan GÜLTEKİN                             Şef Ali MEMİŞ

Dahili    : 4138                                                               Dahili    : 1575 - 4409                                               Dahili    : 1368

e posta : intoffice@artvin.edu.tr                                 e posta : intoffice@artvin.edu.tr                             e posta : intoffice@artvin.edu.tr

                mozalp@artvin.edu.tr                                                   hagultekin@artvin.edu.tr                                      alimemis@artvin.edu.tr