İletişim

 

Kurum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN

Tel: 0466 215 1000- 1575

E-posta: hagultekin@artvin.edu.tr

___________________________

Ofis Sorumlusu

Öğr. Gör. Hakan TAŞKAYA

Tel: 0466 215 1000- 1574

E-posta: hakantaskaya@artvin.edu.tr

___________________________

İdari Personel

 Şef Ali MEMİŞ

Tel: 0466 215 1000- 1368

E-posta: alimemis@artvin.edu.tr