Sıkça Sorulan Sorular


1-Öğrenci Değişiminde Yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart değildir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Gidilen üniversitede akademisyenler İngilizce biliyor olacakları için başka bir dilde eğitim yapılsa dahi öğrencilere İngilizce olarak yardımcı olunabilecek, sınavlar İngilizce yapılabilecektir. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dili ve gidilen ülkenin dilini bilmek avantaj teşkil etmektedir.
Bu anlamda öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini kendini ifade edebilecek ve ifade edileni anlayabilecek kadar bilmesi gerekmektedir.

 

2- Başka bir bölümün/yüksek öğretim kurumunun ikili anlaşması kapsamında Erasmus öğrencisi/öğretim elemanı olabilir miyim?

Hayır, her öğrenci ve öğretim elemanı ancak kendi bölümüne ait bir ikili anlaşma kapsamında değişim için yurtdışına gidebilir.
Değişim anlaşmaları fakülte veya bölümler arasında yapılır ve bu bölümler arasında öğrenci gönderme-kabul etme anlamına gelir. Başka bir bölümün ikili anlaşması öğrencinin gittiği ülkede Türkiye'de okuduğu bölümden başka bir bölüme öğrenci olarak gitmesini gerektirir ki, bu öğrenci değişiminin mantığına ters bir durumdur.

 

3-Merkez (Ulusal Ajans) veya üniversite tarafından kalacak yer ayarlanır mı?

Gidecek öğrenci veya öğretim elemanına kalacak yer ayarlanması Merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Yapılan ikili anlaşmaya yer bulunması ile ilgili hüküm de koyulabilecek olmakla birlikte sık rastlanan bir durum değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. EÜB, misafir kabul edecek olan kuruma bu konuda gelenlere yardımcı olmak gibi bir sorumluluk yüklemektedir.

 

4-Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Vize işlemlerindeki prosedürler, aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir.

 

5-Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca kayıtlı olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

 

6-Gideceğim ülke veya üniversiteyi kendim seçebilir miyim?

Erasmus değişimi için yalnızca bölümünüzün anlaşması olan ülke ve üniversitelere gidebilirsiniz. Ancak üniversitenizde ikili anlaşma yapmaya yetkili olan kişilere isteklerinizi bildirmeniz, istediğiniz ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma yapılmasını sağlayabilecektir.

 

7-İkili anlaşmalar nasıl yapılır? İkili anlaşma yapılması için ben ne yapabilirim?

İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yıl başında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda karşılar. Merkezin karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer. Üniversitelerin Merkezden hibe almaksızın anlaşmalarını hayata geçirmeleri, öğrenci/öğretim elemanlarını hibe vermeden ya da kendi kaynaklarından hibe vererek göndermeleri mümkündür.

Öğrencilerin ikili anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulmakta yardımcı olabilirler. Yurt dışındaki arkadaşları, akrabaları vasıtasıyla üniversiteler arasında iletişim kurulmasına yardımcı olabilir, anlaşma olasılığının yüksek olduğunu bildikleri üniversiteleri Erasmus koordinatörlüklerine bildirebilirler. Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

 

8-Merkez (Ulusal Ajans) öğrenci seçiminde rol oynar mı?

Merkez (Ulusal Ajans) öğrenci seçimine müdahale etmez. Yalnızca seçim için gereken genel kriterleri belirler ve seçimin tarafsız yapılması için kurallar koyar. Merkez (Ulusal Ajans) seçimlerin tarafsız yapıldığından şüphe duyulması halinde seçim komisyonunda yer alabilir.

Üniversiteler Merkez (Ulusal Ajans) tarafından ülke genelinde belirlenen kriterlerle çelişmemek ve programın ruhuna aykırı olmamak kaydıyla kendi özel kriterlerini belirlemekte ve uygulamakta serbesttirler (Örn: mezuniyet döneminde öğrenci göndermemek gibi).

 

9. Öğretim elemanı değişiminden nasıl faydalanabilirim?

Kurumunuzda ikili anlaşma yapmaya yetkili kişi tarafından isminize ait bir ikili anlaşma yapılması halinde yurtdışındaki bir üniversitede misafir öğretim elemanı olarak ders verebilirsiniz. İsme ait olmayan anlaşmalarda gidecek öğretim elemanına yüksek öğretim kurumu karar verecektir.

 

10- Ders vermek zorunlu mudur?

Evet, öğretim elemanı değişiminde giden öğretim elemanının ders vermesi esastır. En az süre olan 1 haftalık değişimlerde öğretim elemanının en az 5 ders saati ders vermesi gerekir.

 

11-Araştırma görevlileri öğretim elemanı değişimi yapabilirler mi?

Öğretim elemanı değişiminin temel koşullarını sağlamaları kaydıyla araştırma görevlileri de öğretim elemanı değişimi kapsamında yurt dışına gidebilirler. Araştırma görevlilerinin kurumlarından aldıkları ücrete ilişkin durum, kurumlarının İnsan Kaynakları veya İdari ve Mali İşler Birimlerinden öğrenilebilir.